Notariusz Opole

Opole i okolice – to tutaj jako notariusze wykonujemy wszystkie czynności przewidziane ustawowo. Działamy jako osoby zaufania publicznego, a więc jesteśmy prawnie zobowiązane do dbania o należyte zabezpieczenie Państwa praw i interesów. Zapewniamy rzetelność i sprawny przepływ informacji. Zapraszamy do umawiania wizyt na miejscu w kancelarii notarialnej lub – w szczególnych przypadkach, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – z dojazdem we wskazane przez Państwa miejsce.

O kancelarii

Sprawdzeni notariusze, Opole

Notariusze

W Opolu zapraszamy do Kancelarii Notarialnej Agnieszki Bukowińskiej i Estery Małopolskiej znajdującej się przy ul. Ozimskiej nr 13/2 nieopodal „Rzemieślnika”. Nasza działalność obejmuje pełen zakres usług notarialnych, w tym: sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, wypisów i odpisów dokumentów.

Umowy notarialne

W Opolu czynności notarialne wykonujemy skrupulatnie, terminowo, udzielając wyczerpującej i profesjonalnej porady notariusza. Nasze usługi notarialne skierowane są do wszystkich zainteresowanych z całego kraju. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy i wszelkie instytucje.

Porada notariusza

Sprzedaż działki, nieruchomości, darowizna, testament? Przyda się notariusz. W Opolu zapraszamy do naszej kancelarii – pomożemy w zebraniu potrzebnej dokumentacji, szczegółowo poinformujemy o krokach, jakie powinni Państwo podjąć, aby dokonać czynności notarialnej.

Koszty notarialne

Wynagrodzenie, jakie pobiera notariusz za wykonywane czynności notarialne, określone jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; do nich dolicza się podatki i ewentualnie opłaty sądowe.

Jakie kompetencje ma notariusz

Opolskie kancelarie notarialne, a więc i Kancelaria Notarialna Agnieszki Bukowińskiej i Estery Małopolskiej, działają na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Jego art. 79 wymienia czynności, które wykonuje notariusz. To przede wszystkim sporządzanie: aktów notarialnych i umów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Praca notariusza to również sporządzanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przygotowywanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Ale też, o czym nie każdy wie, notariusze w Opolu mogą przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i dane zgromadzone na nośnikach informatycznych – to sposób ma zagwarantowanie im nie tylko bezpieczeństwa, ale i poufności.

Niektóre czynności notarialne można wykonać od ręki, np. poświadczenie podpisu lub poświadczenie zgodności kopii okazanego dokumentu z oryginałem. Na przeprowadzenie innych należy się umówić, bo wymagają przygotowania. W naszej kancelarii notarialnej w Opolu dokładamy starań, by wykonywać czynności notarialne w terminie dogodnym dla klienta. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ich wykonanie w trybie pilnym.