Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że poniższe wzory stanowią szablony do samodzielnego uzupełnienia i wymagają dostosowania do indywidualnej sytuacji. Jeżeli wymagane jest poświadczenie podpisu przez notariusza to podpis ten powinien być złożony w jego obecności.

Pełnomocnictwo spadkowe
Pełnomocnictwo do reprezentowania i zarządu lokalem
Pełnomocnictwo ogólne
Zgoda na wydanie paszportu
Zgoda na wyjazd dziecka za granicę